צפו במוצרים ושרותים

בחרו סוג מטבע:


Server One M3u (1 Single Connection)
Works on All the Devices except Magbox, Only 1 Connection at the time is allowed. (Paypal Available by Contacting support)
$15.00 USD חודשי
$33.00 USD רבעוני
$66.00 USD חצי שנתי
Server Two (2 Multiple Connections)
(Paypal Available by Contacting support)
$24.00 USD חודשי
$66.00 USD רבעוני
$132.00 USD חצי שנתי
Server Three (3 Multiple Connections)
(Paypal Available by Contacting support)
$33.00 USD חודשי
$99.00 USD רבעוני
$198.00 USD חצי שנתי
Server Four (4 Multiple Connections)
(Paypal Available by Contacting support)
$44.00 USD חודשי
$132.00 USD רבעוני
$264.00 USD חצי שנתי
Server Five (5 Multiple Connections)
(Paypal Available by Contacting support)
$55.00 USD חודשי
$165.00 USD רבעוני
$330.00 USD חצי שנתי
Server Five (One Magbox Device)
This MAG Service will work only on Magboxes. (Paypal Available by Contacting support)
$15.00 USD חודשי
$33.00 USD רבעוני
$66.00 USD חצי שנתי